Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Anton - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Svätý Antol, Antol
Lokalita
obec Svätý Anton, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková kaplnka postavená v rokoch 1755 – 1758. Je to malá sakrálna stavba na štvorcovom pôdoryse so šindľovou manzardovou strechou. Priestor je zaklenutý českou plackou. Fasáda je členená pilastrami, frontálna strana má otvorenú bránu, na ktorej sú rokokové kované mreže. [1]
 

V interiéri sa na oltári nachádza reliéf sv. Jána Nepomuckého z čias vzniku kaplnky. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza aj vyrezávaný neskorobarokový svietnik z polovice 18. storočia. V kaplnke je krypta rodiny Koháryovcov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce pri hlavnej ceste, oproti vjazdu ku kaštieľu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 21.
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 21.
Bibliografia
www.svatyanton.sk
GPS
48.422256, 18.940856
48°25'20.1"N 18°56'27.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk