Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sverepec - zvonica
Lokalita
obec Sverepec, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.sverepec.skwww.pamiatkynaslovensku.sk