Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tajná - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tajná, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená v polovici 18. storočia. Malý murovaný objekt so segmentovým oltárnym uzáverom. Interiér je krytý českou plackou. V nike trojhranného štítu čelnej fasády je drevená plastika sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 18. storočia. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 vo vnútri kaplnky spomína drevenú polychrómovanú barokovú kalváriu a kamennú plastiku sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 270.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 270.
Bibliografia
www.tajna.sk
GPS
48.264899, 18.364812
48°15'53.6"N 18°21'53.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk