Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
umenie
súhrn umeleckých diel a činností vedúci k ich vzniku. Umenia sa triedia podľa viacerých znakov:
 

a) podľa umeleckého materiálu, s ktorým pracujú – výtvarné umenie, hudobné umenie, audiovizuálne umenia a podobne,
 

b) z hľadiska priestoru a času – časové (hudba), priestorové (divadlo),
 

c) z hľadiska interpretácie – interpretačné umenia (divadlo, hudba) a podobne.
 

Hranice medzi jednotlivými umeniami sa v histórii menia, v poslednom storočí úplne stierajú.
 

[1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 272.


www.pamiatkynaslovensku.sk