Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Blahovo - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľký Aboň
Lokalita
obec Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1761. Prestavaný bol v 20. storočí. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, ktorá tvorí na čelnej fasáde mierny rizalit. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou. Loď má rovný strop. Fasády sú členené lizénovým rámom. [1] Veža je zastrešená zaujímavou strechou, dole v tvare kupoly, potom laterna a nasleduje vysoký štíhly ihlan. Fasáda veže má v hornej časti pilastre.
 

Hlavný oltár s obrazom najsvätejšej Trojice z roku 1883. Bočný oltár Svätého hrobu s plastikou Sedembolestnej od sochára R Kühmayera z čias po roku 1918. Obraz Madony z roku 1923 je od A. Buznu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľké Blahovo - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Blahovo 4/2018Veľké Blahovo - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Blahovo 4/2018Veľké Blahovo - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Blahovo 4/2018Veľké Blahovo - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Blahovo 4/2018Veľké Blahovo - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Blahovo 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 375.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 375 - 376.
GPS
48.012079, 17.580543
48°00'43.5"N 17°34'50.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk