Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Leváre - Habánske múzeum
Lokalita
obec Veľké Leváre, okres Malacky, Bratislavský kraj
História
Expozícia v Habánskom dome vo Veľkých Levároch je umiestnená v rekonštruovanom pôvodnom habánskom dome. Približuje históriu tunajšej habánskej komunity, špecifiká ich spoločenského, rodinného a hospodárskeho života, ich tradičné remeslá a náčrt histórie obce Veľké Leváre. [1]
 

Habánske [2] múzeum alebo Habánsky dom vo Veľkých Levároch je vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici, ktorú sprístupňuje Obecný úrad Veľké Leváre. Expozícia, venovaná kultúre a remeslám habánov, je umiestnená v Izerovom dome z roku 1717 v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Habánsky dvor, tvorenej 22 pôvodnými viacpodlažnými stavbami zo 17. – 19. storočia. [3]
 

V roku 1970 zrekonštruovali Izerov dom, v ktorom sa zriadilo Múzeum habánskych remesiel. V roku 1981 bol habánsky dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. [4]

Prístup
Súbor habánskych ľudových stavieb sa nachádza v juhozápadnej časti obce, smerom na Malé Leváre. [5]
Poznámky
[1] www.zahorskemuzeum.sk/habansky-dom/ (10.4.2019)
[2] Habáni, tiež zvaní aj anabaptisti, baptisti či novokrstenci, boli protestanskou náboženskou sektou. Ich život, sa riadil podľa náboženských zásad Biblie. Neuznávali vrchnosť, svetskú ani cirkevnú. Nemali žiadny súkromný majetok, preto zaviedli spoločné vlastníctvo. Udržiavali si vlastnú reč aj náboženské obrady. Pôvodne pochádzali zo Švajčiarska, ktoré však neskôr museli opustiť. Zo Švajčiarska, sa cez Nemecko, Rakúsko a južnú Moravu dostali na západ Slovenska. Vytvorili si prísne uzavreté samostatné sídlisko, na okraji Veľkých Levár, s názvom Neuhof – Nový dvor. Svojou prácou a zručnosťou ovplyvňovali život obce i najbližšieho okolia.Vlastnili dielne na výrobu nožov, keramiky, vlastnili mlyn, pivovar či verejný kúpeľ. Neskôr sa stali Veľké Leváre významným remeselníckym strediskom, vďaka výrobe džbánov. https://sk.wikipedia.org/wiki/Habánske_múzeum (10.4.2019)
[3 - 5] https://sk.wikipedia.org/wiki/Habánske_múzeum (10.4.2019)
Bibliografia
HABÁŇOVÁ, Gabriela: Habánsky dvor vo Veľkých Levároch. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4, s. 29 - 34.
www.levare.sk
GPS
48.501717, 16.994177
48°30'06.2"N 16°59'39.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk