Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Blh - vodný mlyn
Bibliografia
www.velkyblh.skwww.pamiatkynaslovensku.sk