Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vinica - neskorobarokový kaštieľ
Iný názov
Kaštieľ Horváthovcov
Lokalita
obec Vinica, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kaštieľ datovaný v kline kamenného vstupného portálu rokom 1780. Neskôr klasicisticky upravili fasády a interiér. Ide o jednopodlažný blokový objekt s pôdorysom v tvare písmena U. Hlavná fasáda je sedemosová s bočnými vystupujúcimi rizalitmi a v strede s portikom s trojuholníkovým tympanónom. Okná majú štukové šambrány a kedysi parapetové a nadokenné rímsy. V miestnostiach sú novšie rovné stropy. [1]
 

Kaštieľ v druhej polovici 20. storočia slúžil ako sklad JRD. [2] Na budove bolo vykonaných množstvo nevhodných stavebných zásahov, čo viedlo k strate pamiatkových hodnôt.
 

Okolo kaštieľa je park.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 401- 402.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 401.
Bibliografia
www.vinica.sk
GPS
48.11358, 19.12096www.pamiatkynaslovensku.sk