Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlkanová
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z polovice 17. storočia. Ide o jednopodlažnú blokovú stavbu so štyrmi polkruhovými nárožnými vežami. Objekt má dvojtraktovú dispozíciu a v miestnostiach sú valené klenby s lunetami alebo rovné stropy. Na severovýchodnej fasáde sú strelné otvory. [1] Kaštieľ kryje manzardová strecha.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1976. Umelecko-historický výskum: prom. hist. Klára Kubičková, CSc., 1976. [2]
 

Vlkanová – kaštieľ (č. ÚZPF 89/1) – architektonicko-historický a umelecko‐historický výskum - rok 2020. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura PhD.. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Slúži ako penzión.
Prístup
Stojí v strede obce. Matuškova 26.
Fotogaléria
Kaštieľ Vlkanová foto © Lucia Allmanová 3/2009Kaštieľ Vlkanová foto © Lucia Allmanová 3/2009Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017Kaštieľ Vlkanová foto © Jana Lacková 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 410.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 26.
[3] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.vlkanova.sk
GPS
48.668575, 19.146519
48°0 40' 6.87", 19°0 8' 47.47"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk