Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrútky
Lokalita
obec Vrútky, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kúria postavená v druhej polovici 18. storočia. Neskoršie bola upravovaná. Je to jednopodlažná budova na pôdoryse obdĺžnika s dvojtraktovou dispozíciou. Na uličnej fasáde má mierne vystupujúci trojosový rizalit. V miestnostiach sú valené klenby s podkasanými lunetami ako aj korýtkové klenby. Strecha je manzardová. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta. Hradská ulica.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 424.
Bibliografia
www.vrutky.sk
GPS
49.112556, 18.916722
49°06'45.2"N 18°55'00.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk