Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšehradné (Nitrianske Pravno) - zvonica
Lokalita
obec Nitrianske Pravno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Najstaršia zachovaná drevená zvonica na hornom Ponitrí je i najstarším objektom zrubovej konštrukcie v regióne. [1] Postavená bola v rokoch 1802 – 1803. Ide o vežovitý ľudový jednopriestorový objekt zrubovej konštrukcie s pôdorysom štvorca. [2] Zastrešená je stanovou strechou.
 

Podnetom na jej postavenie bolo úradné nariadenie, tzv. „ohňový poriadok“, vydaný kráľovnou Máriou Teréziou v roku 1751, ktorým sa nariaďovalo vybudovať v každej dedine zvonice. [3]
 

Vyšehradniansku zvonicu, podľa starého názvu obce majzľanskú postavili miestni obyvatelia a jej stavebníkom i donátorom bol richtár Adam Polónyi. Dodnes zachované údaje o vzniku spolu s ochrannými iniciálami boli vyrezané do prekladu vstupného dreveného portálu. Vo veži zvonice sa nachádza zvon z roku 1828, zdobený reliéfnym zobrazením sv. Jozefa, ochrancom rodiny. [4]
 

Zvonice mali pre ľudí veľký význam. Vznikli ako jednoduché signalizačné zariadenia a ich úlohou bolo zvonením upozorňovať ľudí na často sa vyskytujúce ničivé požiare, blížiace sa nebezpečenstvo alebo na živelnú pohromu. Mnohé zvonice boli neskôr prestavané na kaplnky, doplnené o sochu alebo obraz svätca a okrem zvonenia začali slúžiť i verejnej zbožnosti. Zvonica vo Vyšehradom prešla tiež znenou. V roku 2003 bola do jej zvoniska umiestnená keramická socha Majzľanskej Piety, dielo miestneho keramikára Rastislava Haronika. [5]
 

25. novembra 1996 bola zvonica vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. O päť rokov neskôr bola z dôvodu havarijného stavu konštrukčne stabilizovaná, materiál zakonzervovaný a objekt prekrytý šindľom. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Generálna obnova sa uskutočnila v rokoch 2016 – 2017. Práce realizovalo Občianske združenie Vyšehrad v spolupráci s obcou Nitrianske Pravno a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

Dnes je aj vysunutou, muzeálnou expozíciou nálezov získaných počas jej obnovy. [8]

Prístup
Stojí na svahu východne od obce.
Fotogaléria
Vyšehradné (Nitrianske Pravno) - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2020Vyšehradné (Nitrianske Pravno) - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2020Vyšehradné (Nitrianske Pravno) - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2020Vyšehradné (Nitrianske Pravno) - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2020
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v teréne. 9/2021
[2] www.pamiatky.sk (9/2021)
[3 - 8] Informačná tabuľa v teréne. 9/2021
GPS
48.884294, 18.665749
48°53'03.5"N 18°39'56.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk