Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1793. [1] Stavba sa uskutočnila od jari do jesene roku 1793. Volá sa Evanjelický kostol Dobrého pastiera Ježiša Krista. [2] Rozšírený predsieňou a opravený bol v roku 1923. [3] Objekt bol bez veže 150 rokov. Vežu pristavali v roku 1943 a boli do nej premiestnené zo zvonice dva zvony - veľký a malý, z ktorých jeden sa pre svoju vzácnosť stal národnou kultúrnou pamiatkou. [4] Dostavbu veže a zmodernizovanie sakrálneho objektu previedol J. Hlavaj. [5]
 

Je to sieňová pozdĺžna stavba s predstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Z troch strán interiéru sú protestantské poschodové empory. Barokovo-klasicistický oltár s obrazom Krista je z konca 18. storočia. [6] Oltárny obraz je od neznámeho autora a je na ňom zobrazený Pán Ježiš ako Dobrý pastier, ktorý nesie stratenú ovečku na svojich pleciach. [7]
 

Pri vstupe do kostola je nápis: „Pastýři nejvyšší, Pane náš Ježíši, ó ať jest slovo Tvé, pastvou našich duší.“ Vnútri kostola na klenbe je z Biblie, z Matúšovho evanjelia napísané: „Poďte ku mne všetci“. [8]

Pamiatková ochrana
-
 

Oltár a krstiteľnica boli v roku 2000 zreštaurované do pôvodného stavu. Veľké opravy kostola boli vykonané v roku 1950, 1985 a 2008. [9]
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Záturčie (Martin) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 453.
[2] www.martin.sk (17.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 453.
[4] www.martin.sk (17.10.2016)
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 453.
[7 - 9] www.martin.sk (17.10.2016)
Bibliografia
www.martin.sk
GPS
49.085846, 18.918968
49°05'09.1"N 18°55'08.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk