Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemplínska Teplica - kaštieľ
Iný názov
Zemplínsky Svätý Kríž
Lokalita
obec Zemplínska Teplica, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol neskorobarokový kaštieľ z prvej polovice 18. storočia. Upravili ho v druhej polovici 19. storočia. Prízemná obdĺžna stavba, ktorá mala dvojpodlažné nárožné rizality, pripomínajúce typ kaštieľov so štyrmi nárožnými vežami. Rizality boli na hranách zaoblené. Objekt mal hladké fasády, horizontálne členené kordónovou rímsou. Miestnosti boli kryté korýtkovou klenbou a českými plackami. Manzardovú strechu neskôr prestavali. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 467.
GPS
48.646254, 21.573736
48°38'46.5"N 21°34'25.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk