Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hlohovec - Židovský cintorín
Lokalita
obec Hlohovec, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín je jedinou zachovanou pamiatkou po židovskej komunite, ktorá mala v roku 1869 až 1160 členov a tvorila 16,5% obyvateľstva Hlohovca. Svahovitý areál je rozdelený na dve časti a tá staršia z 18. storočia leží na západnej (pravej) strane pozdĺž múru. Najelegantnejšia je hrobka rodiny Dukesovcov, ktorá pripomína Rachelinu hrobku neďaleko Betlehema. Na cintoríne je uložená strecha jednej z veží synagógy, ktorú zbúrali v roku 1960. [1]
Prístup
Susedí s mestských cintorínom a nachádza sa v juhovýchodnej časti mesta, pri ceste č. 513 do Nitry. [2]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 37.
[2] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. s. 37.
Bibliografia
www.hlohovec.sk
GPS
48.423794, 17.806446
48°25'25.7"N 17°48'23.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk