Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vajkovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Vaľkovce
Lokalita
obec Vajkovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neoklasicistickou vežou. Ide o typ tolerančných protestantských modlitební, sieňový priestor so segmentovým uzáverom zaklenutý tromi poľami pruskej klenby, ktorej pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Pri stavbe veže v roku 1901 prefasádovali pôvodné štítové priečelie, do ktorého situovali predstavanú vežu, delenú kordónovými rímsami na tri časti. Dolná časť má rustiku (kedysi dvojfarebnú!), stredná je členená kanelovanými pilastrami a na tretej časti sú hladké nárožné piliere, na ktorých spočíva terčíková rímsa s vysokou ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1901 a 1918. [2]
 

Reformovaný cirkevný zbor Vajkovce je duchovným domovom všetkých reformovaných severne od Košíc až po Prešov. Patria k nemu diaspóry Chrastné a Kráľovce, a dcérocirkvi Rozhanovce a Beniakovce. [3]
 

Prvé zmienky o reformovanom cirkevnom zbore pochádzajú z prvej polovice 17. storočia. Vtedy boli Vajkovce dcérocirkvou Drienova. Významným rokom pre reformovanú cirkev je rok 1680, keď vo Vajkovciach bol zriadený matkocirkevný zbor s vlastným kazateľom. Odvtedy ich v zbore pôsobilo 25. Zbor bol súčasťou Abovského seniorátu. [4]
 

V roku 1799 pri vizitácii superintendanta (najvyšší predstaviteľ cirkvi) zbor vrátene dcérocirkvi mal 329 členov. Dva roky na to zbor začal s výstavbou nového tolerančného kostola (bez veže) v centre dediny. Ten nahradil drevený kostol za dedinou a po úprave z roku 1901 slúži dodnes. Kostol bol posvätený v roku 1802. [5]
 

V roku 1823 bola zriadená aj cirkevná škola. V 19. storočí došlo v dedine k dvom rozsiahlym požiarom, ktoré zničili, respektíve poškodili aj cirkevné budovy. Kostol a fara museli byť prestavané, škola dvakrát vybudovaná od základov. [6]
 

Začiatok 20. storočia znamenal pre zbor veľa zmien. V roku 1901 bol prestavaný kostol v novoklasicistickom štýle, bol zväčšený a bola postavená veža. V roku 1905 zbor kúpil terajší farský pozemok s budovou, ktorá bola prestavaná na faru a cirkevnú školu. Fara slúžila do roku 1970. Na pozemku bol postavený učiteľský dom, ktorý stojí dodnes. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 355.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 355.
[3 - 7] www.obecvajkovce.sk (13.12.2016)
GPS
48.784161, 21.321016
48°47'03.0"N 21°19'15.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk