Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Lehota - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1809 na mieste staršieho barokového chrámu z roku 1780. Prebudovaný bol v roku 1862. Sakrálny objekt neogoticky upravili. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a malou strešnou vežičkou nad štítovým priečelím. V lodi je drevený vyrezávaný trámový strop. Presbytérium má bočné kaplnky zaklenuté plackou. Exteriér sa nesie v neogotickej úprave. [1] Vežička je zakončená strechou v tvare vysokého ihlanu.
 

Vnútorné zariadenie je z obdobia neogotickej prestavby. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že zo starého zariadenie ostali dva drevené kríže s korpusom z konca 18. storočia a jeden závesný obraz Ukrižovaného z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 369.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 369.
Bibliografia
www.velkalehota.eu
GPS
48.462213, 18.561508
48°27'44.0"N 18°33'41.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk