Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bajerov - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bajerov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1826 na mieste predošlého kostola zničeného požiarom. Obnovený bol v roku 1930. Jednolodie s oblým presbytériom, krytým konchou a pruskou klenbou. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Nad vchodom je nápis a dátum 1826 vzťahujúci sa na stavbu kostola. [1]
 

Hlavný oltár je z druhej polovice 18. storočia a bol prenesený z predchádzajúceho kostola. Jeho stĺpová architektúra je vyplnená akantovou a rokajovou ornamentikou. V strede je nová socha sv. Michala archanjela. Medzi stĺpmi sú rokokové sochy sv. Petra, Pavla, Kataríny, Barbory, Sebastiána a svätice v kráľovskom rúchu, pravdepodobne od sochára J. Hartmana. Kazateľnica je rokokovo-klasicistická z prvej polovice 19. storočia. Socha Panny Márie je rokoková z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 27.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 27 - 28.
Bibliografia
www.bajerov.sk
GPS
48.952899, 21.114387
48°57'10.4"N 21°06'51.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk