Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Baloň - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Baloň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1835. Jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutým českou plackou. Loď krytá pruskou klenbou. Na západnom priečelí je predstavaná veža členená nárožnými pilastrami a kordónovou rímsou vo výške podstrešnej rímsy lode. Veža je krytá ihlancovou prilbou. Nad vstupným portálom je letopočet datujúci stavbu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z prvej polovice 19. storočia. Drevená socha Madony z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 29.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 29.
Bibliografia
www.obecbalon.sk
GPS
47.830008, 17.666942
47°49'48.0"N 17°40'01.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk