Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beladice
Lokalita
obec Beladice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne prízemný barokový kaštieľ z konca 18. storočia, ktorý postavili v susedstve dnes už neexistujúceho renesančného kaštieľa z roku 1620. Prestavaný bol po požiari v roku 1810. Nadstavaný a rozšírený bol v roku 1874 podľa projektu V. Balogha, maďarského staviteľa, pre Oskara Szentiványiho. Dnešná úprava kaštieľa je pseudoklasicistická. Ide o dvojpodlažnú stavbu postavenú v tvare písmena T, ktorá je hlavnou fasádou situovaná do parku. Priečelie je členené priebežnou rustikou a na strednej osi má rizalit s terasou. V prízemných miestnostiach je boiseria a kazetové drevené stropy. Miestnosti poschodia majú rovné stropy, v niektorých sa zachovali tapety. [1] Okolo kaštieľa je park so vzácnymi exemplármi listnatých stromov, najmä líp a topoľov. [2] Bohatá zbierka umeleckých predmetov kaštieľa bola v druhej svetovej vojne zničená. Niekoľko obrazov sa dostalo do zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave a knižnica do Univerzitnej knižnice v Bratislave. V parku kaštieľa je mauzóleum Szentiványiovcov z roku 1874. [3]
Fotogaléria
Kaštieľ Beladice zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1901)Kaštieľ Beladice foto © Imrich Kluka 6/2012Kaštieľ Beladice foto © Imrich Kluka 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 112.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 36.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 112.
GPS
48.342177, 18.293936
48°0 20' 31.84", 18°0 17' 38.17"

Pamiatky v okolí
www.kastil Btaliar.sk
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk