Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beloveža - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Beloveža, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1778 v rámci projekčnej činnosti staviteľskej komory. Obnovený bol v roku 1898. Opravili ho po druhej svetovej vojne. Je to jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym uzáverom, ktorá má pri prvom klenbovom poli po oboch stranách lode malé polkruhové bočné kaplnky a na západnom priečelí predstavanú vežu. Nad jednotlivými priestormi objektu sú barokové cibule, dosadajúce na podstrešné rímsy prilbovitou časťou. Kostol má celkom päť cibuľovitých vežičiek. Interiéry sú zaklenuté pruskými klenbami s pásmi dosadajúcimi na rímsy pilastrov. Fasády sú členené lizénovými rámami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z obdobia okolo roku 1898. Kalich je neskorobarokový s nápisom z roku 1726. Opravovaný bol v roku 1821. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Beloveža - Chrám sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Novotný 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 113.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 113.
Bibliografia
www.beloveza.eu
GPS
49.296129, 21.363368
49°17'46.1"N 21°21'48.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk