Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bohatá (Hurbanovo) - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hurbanovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový postavený v roku 1739 (1735?), s klasicistickou fasádovou úpravou z konca 18. storočia. [1] Upravovaný bol v roku 1811. [2] Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou situovanou do štítového priečelia. Presbytérium je kryté konchou. Loď má rovný strop a dvojpilastrové členenie stien. Na ryhovaných hlaviciach s volútami sú kvetové girlandy. Vo víťaznom oblúku je štukový barokový pásikový vlys. Veža zastrešená zvonovitou prilbou je obklopená barokovo vykrojenými krídlami štítu. [3] Fasády sú členené lizénovým rámovaním, polkruhovo ukončenými oknami a kruhovými oknami
 

Hlavný neskorobarokový oltár s konkávnou stĺpovou architektúrou s prelomeným nadstavcom má na strednej ploche obraz sv. Anny. Pri stĺpoch a v nadstavcovej časti sú plastiky svätcov z rokov 1740 – 1750. Ľavý bočný oltár sv. Márie Magdalény so sochami sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého, s bohatými rokajami a nadstavcovým reliéfom Najsvätejšej Trojice z rokov 1740 – 1750. Bočný oltár sv. Františka je z druhej polovice 18. storočia. V strede pilastrovej architektúre je olejomaľba, po stranách sú dve plastiky svätcov bez atribútov. V nadstavci náznak baldachýnu so spustenou drapériou. Na úsekoch náklady sú plastiky dvoch mučeníc. Kazateľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia. Na rečništi a spojujúcej časti je ľudová maľba znázorňujúca evanjelistov a Najsvätejšej Trojice. Vo vrchole baldachýnu je plastika Immaculaty. Voľná socha sv. Mikuláša je neskorobaroková a pochádza z čias výstavby kostola. Pieta šaštínskeho typu je baroková z druhej polovice 18. storočia. Reliéfny obraz z pôvodnej Kalvárie so skupinou sv. Márie Magdalény, Jána evanjelistu a Panny Márie s mŕtvym telom Krista v ľudovom podaní z prvej polovice 18. storočia. Kristus na kríži je baroková práca toho istého rezbára, od ktorého pochádza Pieta a reliéfny obraz. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt bol obnovovaný v roku 1960, 1976 a 1986. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede mestskej časti. Školská ulica. Nachádza sa na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 133.
[2] www.pamiatky.sk (29.4.2021)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 133.
[5] www.pamiatky.sk (29.4.2021)
Bibliografia
www.hurbanovo.sk
GPS
47.887250, 18.201613
47°53'14.1"N 18°12'05.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk