Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bohatá (Hurbanovo) - zvonica reformovanej cirkvi
Lokalita
obec Hurbanovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistická zvonica z prvej polovice 19. storočia. Murovaná hranolovaná veža s nárožnými pilastrami s kordónovou a podstrešnou rímsou. Zvukové okná sú polkruhovo zakončené. [1] Pôvodne nízky objekt po rekonštrukcii nadobudol úplne iný výraz. Bolo nadstavené ďalšie podlažie. Zvonica je zastrešená nevkusným ihlancom. Nešťastná rekonštrukcia premenila objekt na úplne inú stavbu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2015 sa sen členov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Hurbanove – Bohatej stal skutočnosťou. Po dvadsiatich troch rokoch sa podarilo zrekonštruovať zvonicu v Bohatej. Niekoľko desiatok rokov sa neozýval hlas zvonov v mestskej časti ani pri pohreboch ani pri odbíjaní celej hodiny. [2]
 

Pôvodná zvonica bola postavená niekedy na začiatku 19. storočia na pozemkoch Ordódyovcov. Do roku 1992 vo zvonici vyzváňali 2 zvony a zvolávali kresťanov k bohoslužbám. Práve v roku 1992 pri stavbe a rozširovaní hlavnej cesty vedúcej cez mesto sa pri jednej tragickej udalosti budova zvonice zrútila, veža sa zničila, len zvony zostali v absolútnom poriadku. V tom období stavebná firma realizujúca rozširovanie cesty narýchlo dala postaviť zvonicu, ktorá už nebola taká ako pôvodná. Nízka, prikrčená, s malými okienkami, už nezodpovedala pôvodnej. V roku 2015 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Hurbanovo pod vedením svojej duchovnej Tímei Erdélyi Flegel podal vypracovaný projekt na renováciu bohatskej zvonice na Novozámockej ceste. [3]
 

Projekt bol podporený v rámci grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma s finančnou podporou firmy Heineken. Finančnou pomocou prispelo aj mesto, sponzori a veriaci. Stavebné práce, ktoré prevádzala miestna stavebná firma, sa ukončili na konci roka 2015. Stavba dostala nové poschodie, čím sa pôvodná stavba zvýšila o 4 metre. Pribudli nové okná, ako aj nová strecha s medenou krytinou. Celková výška stavby až po hviezdu predstavuje niečo vyše 17 metrov. Do záverečných prác, ktoré sa týkali hlavne úpravy okolia sa aktívne zapojili obyvatelia a dobrovoľníci. Zimné mesiace boli zasvätené vybavovaniu potrebných dokladov na stavebných úradoch. Apríl 2016 sa niesol v duchu aktívnej prípravy veľkolepej slávnosti – ďakovnej bohoslužby, ktorá bola venovaná vysväteniu zvonice. Program začal v kostole Reformovanej cirkvi v Hurbanove, kde sa zišlo vyše 300 veriacich, obyvateľov mesta i okolia Hurbanova. Celý sprievod sa po bohoslužbe presunul k zvonici, kde po prestrihnutí pásky a vysvätenia zvonice slávnostne zazneli zvony. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 133.
[2 - 4] www.hurbanovo.sk/a-zvony-v-bohatej-opat-zneju/ (29.4.2021)
Bibliografia
www.hurbanovo.sk
GPS
47.886782, 18.197721
47°53'12.4"N 18°11'51.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk