Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čab - Morový stĺp
História a stavebný vývoj
Stĺp Panny Márie z roku 1773. [1] Na stĺpe je nápis: Ludex Steph Panak - Et.Comunit Csabe - Cura - Gaspari David De THS-Beter - Erexit 1773 R. 1881, v preklade: Ľudovít Štefan Panak - so spoločnosťou v Čabe - za podpory - Gašpara Davida - dal postaviť 1773, renovácia 1881. [2]
 

Obec bola v roku 1773 postihnutá silnou vlnou nákazlivej cholery, ktorá si vyžiadala 46 obetí na ľudských životoch. Na pamiatku obetí výskytu cholery urobili občania finančnú zbierku na vystavanie morového stĺpu v strede. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 252.
[2 - 3] www.obeccab.sk (29.10.2016)
Bibliografia
www.obeccab.sk
GPS
48.405283, 17.982343
48°24'19.0"N 17°58'56.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk