Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chlmec - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Chlumec
Lokalita
obec Chlmec, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1766. Obnovený bol v roku 1892. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Loď je zaklenutá krížovými hrebienkovými klenbami. Fasády sú členené lizénami a na rohoch zaoblené, podobne je riešená aj veža, ktorá má nad vchodom malý výklenok, v ktorom bola kedysi nástenná maľba Krista pred Kajfášom. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Zariadenie kostola je neogotické z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Vstupné dvere a bočné vchody sú zmodernizované, na spôsob socialistických reštaurácii. Kovové dvere s veľkými presklenými plochami sú absolútne nevkusné a nevhodné pre sakrálnu stavbu, ide o typický pozostatok socializmu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 476.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 476.
Bibliografia
www.obecchlmec.sk
GPS
48.890022, 21.937430
48°53'24.1"N 21°56'14.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk