Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chmeľová - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chmeľová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1827. Centrálna stavba na pôdoryse gréckeho kríža s kupolou nad krížením a dvojicou baňatých veží na priečelí. Ide o okrúhly centrálny priestor krytý kupolou, dosadajúcou na priebežnú rímsu, ktorá je podopretá pilastrami. Na kupole je iluzívne kazetovanie, perspektívne zakončené malou laternou. Výmaľba je z čias stavby kostola. Priestory v ramenách kríža sú nižšie a kryté jedným poľom pruskej klenby. Na štítovom priečelí medzi dvoma vežami je portál s datovaním 1827. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Krstu Krista a kazateľnica sú klasicistické, z čias vzniku kostola. Ostatné zariadenie je novšie. V interiéri sa nachádza aj malý kovový klasicistický kríž s letopočtom 1800. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Chmeľová - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Novotný 1/2019Chmeľová - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Novotný 1/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 478.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 478.
Bibliografia
www.chmelova.sk
GPS
49.398379, 21.297278
49°23'54.2"N 21°17'50.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk