Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cigeľka - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Cigolka
Lokalita
obec Cigeľka, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými prvkami postavený v roku 1816 na mieste staršej drevenej stavby. [1] Pri výstavbe boli najprv vybudované obvodové múry okolo dreveného chrámu, potom bola položená strecha a až potom veriaci rozobrali drevený chrám, v ktorom sa počas výstavby nerušene konali bohoslužby. Chrám bol vysvätený 17. novembra 1816 dekanom Jánom Závadským. [2] Obnovený bol v roku 1900. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. V lodi je rovný strop. Fasády sú hladké s úzkou šambránou okien a lizénovým rámom na veži, farebné, dvojtónovo riešené. Strecha s dvoma barokovými strešnými cibuľovitými vežičkami a cibuľovitá baňa s laternou na veži zdôrazňujú východnú rituálnu trojpriestorovosť. [3]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby sakrálneho objektu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na západnej strane hlavnej cesty cez Cigeľku, približne v strede obce pri kultúrnom stredisku. Obklopuje ho cintorín. [5]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 251.
[2] https://sk.wikipedia.org/ (31.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 251.
[4 - 5] https://sk.wikipedia.org/ (31.10.2016)
Bibliografia
www.obeccigelka.sk
GPS
49.40905, 21.14595www.pamiatkynaslovensku.sk