Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobrá Niva - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dobrá Niva, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol postavený okolo roku 1241. Upravený a zaklenutý v lodi bol v 17. storočí a zbarokizovaný okolo roku 1732. Ďalšie úpravy sa uskutočnili v 19. storočí a v 30. rokoch 20. storočia. Pod objektom je krypta z roku 1732. Kostol je trojloďový bazilikálny priestor s presbytériom so štvorcovým pôdorysom, s dvoma bočnými polkruhovými apsidami a západnou predstavanou vežou s románskymi oknami. Presbytérium a vežová empora sú zaklenuté pôvodnou kopulovou klenbou, s ťažkými štvorcovými rebrami bez svorníkov a so štvrťkruhovými pätkami. Bočné apsidy sú zaklenuté konchou. Pôvodné trámové stropy lode boli v 17. storočí nahradené krížovou štukovou klenbou s geometrickými obrazcami. V tom čase sa románske bazilikálne okná dostali do povalového priestoru. Kostol zbarokizovali okolo roku 1732 úpravou fasád s maľovaným lizénovým rámom, novým interiérovým zariadením a stavbou predstavanej predsiene a krypty, datovanej náhrobným kameňom z roku 1732. [1]
 

Hlavný oltár je rokokový, v strede s obrazom Michala archanjela v boji s diablom od J. A. Schmidta z roku 1737. Bočný oltár Piety má uprostred reliéf Piety a na bokoch sochy sv. Jozefa a sv. Jána Nepomuckého. Bočný oltár Ukrižovania má plastiku Krista na kríži a po stranách sochy sv. Barbory a Kataríny. Krstiteľnica je kamenná baroková z 18. storočia. Kazateľnica je rokoková z polovice 18. storočia, uprostred má reliéfy. Tabernákulová skriňa v sakristii je rokoková, z prvej polovice 18. storočia, ľudová práca, pokrytá profilovanými geometrickými obrazcami. Náhrobná doska umiestnená v krypte je gotická s reliéfnym krížom zo 14. storočia. Zvonček v portáli sakristie je z 18. storočia a má bohatý rokajový ornament. Zvon je z roku 1848 od V. Littmanna z Banskej Bystrice. Zo staršieho zariadenia kostola sa neskorogotické oltárne súsošie Smrti Panny Márie z roku 1519 dostalo do zbierok Szépművészeti múzea v Budapešti. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Dobrá Niva - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 4/2008Dobrá Niva - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 4/2008
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 306.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 306.
GPS
48.469250, 19.107421
48°28'09.3"N 19°06'26.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk