Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Súča - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Súča, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka zo začiatku 19. storočia. Podľa iných zdrojov bola postavená v roku 1889. Ide o jednopriestorovú kaplnku s valenou klenbou. V interiéri je novodobá socha Panny Márie. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Kamienke pri prameni Tri žriedla.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 316.
Bibliografia
www.dolnasuca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk