Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drnava - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Drnava, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1779. Obnovený bol v roku 1839 a reštaurovaný v roku 1897. Neskorobaroková jednoloďová stavba s klasicizujúcimi prvkami, má segmentovo zakončené presbytérium, pristavanú sakristiu a predstavanú vežu. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaný organový chór, arkádovite sa otvárajúci do lode. Fasády sú hladké okrem čelnej s predstavnou vežou, zakončenou ihlancom, ktorá má klasicistickú úpravu. [1]
 

Kazateľnica je renesančno-baroková z konca 17. storočia, má polygonálny parapet, členený stĺpikmi s vinúcou sa plastickou révou. Medzi stĺpikmi v mušľových nikách sú plastiky evanjelistov. Nad vchodom do sakristie je barokový obraz Všetkých svätých, z konca 18. storočia. Plastika Madony je z 19. storočia, drevená ľudová práca. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 342.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 342.
Bibliografia
www.obecdrnava.sk
GPS
48.638321, 20.655221
48°38'18.0"N 20°39'18.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk