Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gerlachov - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gerlachov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1844 – 1856. Jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Na streche lode sedí malá baroková vežička s laternovou baňou. Veža je zastrešená podobnou cibuľovitou laternovou baňou. [1]
 

Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom je z roku 1895. Klasicistická kazateľnica pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 377.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 377.
GPS
49.320674, 21.109385
49°19'14.4"N 21°06'33.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk