Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
hladomorňa
priestor predstavujúci väzenie nachádzajúce sa najčastejšie v spodnej časti hlavnej veže prístupné otvorom v stropewww.pamiatkynaslovensku.sk