Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Ves - Kaplnka sv. Vincenta Ferrarského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1780. Štvorcový priestor zaklenutý rovnou pruskou klenbou, ktorá má uprostred štukový obrazec. Fasády sú hladké. Priečelie je zakončené murovaným štítom, v ktorom sú prázdne niky. [1] Kaplnka má skosené hrany.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri uvádza barokový obraz svätca z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Nachádza sa pri hlavnej ceste.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 425.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 425.
Bibliografia
www.hornaves.sk
GPS
48.608469, 18.491162
48°36'30.5"N 18°29'28.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk