Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Orešany - Kaplnka sv. Vendelína
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Orešany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
O kaplnke je záznam, že v polovici 19. storočia sa o ňu starala obec. Vizitácia z roku 1782 ju ešte nespomína, ale podľa mapy 1. vojenského mapovania mohla existovať už v závere 18. storočia. [1] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 píše, že ide o barokovú kaplnku z prvej polovici 18. storočia. [2]
 

Kaplnka je malý sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom. Fasády sú hladké. Vstup do kaplnky je polkruhovo zakončený.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
 

Kaplnka bola opravená začiatkom 80. rokov 20. storočia. V roku 2017 bola na kaplnke obnovená fasáda a zároveň vymaľovaný interiér. Osadené boli elektrické hodiny a obnovená dodávka elektrického prúdu. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] https://www.horneoresany.sk/kaplnka-sv.-vendelina (1.9.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
[3] https://www.horneoresany.sk/kaplnka-sv.-vendelina (1.9.2023)
GPS
48.466655, 17.441862
48°27'60.0"N 17°26'30.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk