Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Turček (Turček) - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Turček, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1935 podľa projektu architekta Melišku staviteľom E. Tänzerom z Handlovej. Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. V presbytériu je valená klenba s lunetami. Loď má krížovú klenbu. Fasáda je členená opornými piliermi a polkruhovo zakončenými oknami, ktoré sú lemované hladkou šambránou. [1] Strecha veže v tvare vysokého ihlanu dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Nástenná maľba v interiéri kostola je z roku 1934 od Františka Schrameka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 334.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 334.
Bibliografia
www.obecturcek.sk
GPS
48.757692, 18.926382
48°45'27.7"N 18°55'35.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk