Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hosťová - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hosťová, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1734 na staršom gotickom jadre. Prestavaný v klasicistickom slohu bol v roku 1802. Novú vežu dostal v roku 1834 a rozšírili ho v roku 1936. Jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. V presbytériu je rovný strop. Fasády sú hladké, v nárožiach veže oporné piliere. [1] Veža je krytá barokovou baňou s laternou.
 

Hlavný oltár najsvätejšej Trojice je neskorobarokový z roku 1802 s plastikami anjelov a najsvätejšej Trojice. [2] Zvon z roku 1751 pochádza z hradu Gýmeš. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Za objektom sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 442.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 442.
[3] www.hostova.sk (5.11.2016)
Bibliografia
www.hostova.sk
GPS
48.339312, 18.208309
48°20'21.5"N 18°12'29.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk