Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hvozdnica - Kaplnka v Hornom poli
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hvozdnica, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam v obci. Pravdepodobne ju dal postaviť Martin Slobodník asi v 80. rokoch 19. storočia. V miestach, kde kaplnka stojí, vraj ľudí mátalo a to bol jeden z dôvodov výstavby sakrálneho objektu. V okolí sa v tom čase nachádzala píla, ktorú vlastnili Slobodníkovci. [1]
 

Ide o malú štíhlu kaplnku, ktorá má vstup polkruhovo ukončený a fasády hladké. Zakončená je stanovou strechou.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] https://hvozdnica.sk/sk/historicke-pamiatky-a-objekty/kaplnka-v-hornom-poli-2/ (2.1.2023)
Bibliografia
www.hvozdnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk