Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamienka - Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Kamionka, Kamjonka
Lokalita
obec Kamienka, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1790 stavebnou kanceláriou uhorskej komory. Opravovali ho v roku 1823 a 1850. V druhej svetovej vojne bol poškodený. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestor je krytý pruskými klenbami. Fasáda je členená dekoratívnymi opornými piliermi a lizénami. Uprostred priečelia je vstupný portál, v supraporte s letopočtom datujúcim vznik stavby. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z obdobia po roku 1945. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 13.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 13.
GPS
49.331453, 20.615050
49°19'53.2"N 20°36'54.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk