Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klátova Nová Ves - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Klátova Nová Ves, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Malý opevnený kaštieľ reprezentuje malé opevnené sídlo miestnych zemanov. Ide o dvojpodlažnú renesančnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu (15 x 8,7 m) s nárožnými valcovými baštami z druhej polovice 16. storočia, čo potvrdili aj hĺbkové výskumy realizované v rokoch 1973 - 1974. [1]
 

Výstavbu kaštieľa tak možno spájať s Novoveskovcami, ktorí boli vtedajšími majiteľmi obce. Vstup do objektu sa nachádzal v strede východného priečelia a ústil do trojpriestorového prízemia s kamennou dlažbou. Krajné miestnosti prízemia boli zaklenuté valenými lunetovými klenbami. Zo strednej miestnosti viedlo cez trámový strop jedno schodisko na poschodie a druhé kamenné schodisko do klenutej pivnice. Zaklenuté boli aj priestory na poschodí stavby, pričom všetky miestnosti boli presvetlené malými okienkami so segmentovými záklenkami. Zaujímavým prvkom sú nárožné bašty, ktoré v prípade ohrozenia zabezpečovali obranu objektu. Pre tento účel sa na prízemí všetkých bášt nachádzali tzv. kľúčové strieľne určené pre ručné palné zbrane. Všetky strieľne boli vyhotovené z tehlových tvárnic a boli ojedinelo vybavené dvojicou prieduchov ústiacich na fasáde a zabezpečujúcich vetranie strelných splodín. S takýmito dômyselnými prvkami strieľní sa na obranných stavbách stretávame zriedka a vo vidieckom prostredí len výnimočne. To spolu s ucelenou zachovanosťou predurčuje zaradiť pamiatku k vysoko hodnotným reprezentantom vidieckych renesančných opevnených sídiel. Doterajšie výskumy nedoložili žiadne ďalšie vonkajšie opevnenie kaštieľa (priekopu či obvodový múr) a je celkom možné, že stavba bola obkolesená len jednoduchým dreveným plotom (palisádou), ktorý zanikol bez stôp. [2]
 

V bezprostrednom okolí stavby bolo archeologickým výskumom preukázané osídlenie lokality už v 7. až 6. storočí pred Kr. ľudom tzv. lužickej kultúry. K neskorším výrazným úpravám stavby došlo po požiari niekedy na začiatku 19. storočia, keď bol objekt adaptovaný na pivovar a neskôr sýpku. V rámci týchto úprav boli asanované vnútorné deliace steny i klenby a pôvodné okná boli zväčšené. Zo západnej strany bol objekt navyše rozšírený o hospodársku prístavbu, upravovanú aj v 20. storočí. K jej asanovaniu došlo v roku 1973, a to v súvislosti s pamiatkovou obnovou kaštieľa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Rekonštrukcia prebehla v 70-tych rokoch 20. storočia. Dnes sa tu nachádza obradná sieň. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Klátova Nová Ves - renesančný kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1 - 4] www.klatovanovaves.sk
GPS
48.564847, 18.306270
48°33'53.5"N 18°18'22.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk