Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klíž (Veľký Klíž) - Kostol sv. Michala (ruiny)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1706 ako pútnický. Opustený bol už koncom 18. storočia. Pomaly spustol. Zo zvyškov obvodových múrov zostali len zvyšky. [1]
Pamiatková ochrana
Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 182/0. [2]
Súčasný stav a využitie
Zrúcanina.
Prístup
Stojí v lese nad obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 50.
[2] www.pamiatky.sk (10.8.2023)
Bibliografia
www.velky-kliz.sk
GPS
48.555131, 18.410220
48°33'18.5"N 18°24'36.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk