Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia. Obnovený a vo veži nadstavaný bol v roku 1903. Ide o jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavamou vežou. Loď i presbytérium sú zaklenuté pruskou klenbou. Fasády sú hladké, na západnej strane členené opornými piliermi s pultovou strieškou. Vstupné štítové priečelie má štvorpodlažnú vežu, situovanú na strednú os priečelia. [1] Veža je zakončená vysokým ihlancom.
 

Hlavný oltár má obraz sv. Petra a Pavla od Jozefa Hanulu. Ostatné vnútorné zariadenie je z 19. a 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 59.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 59.
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.575911, 19.841890
48°34'33.3"N 19°50'30.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk