Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Korytnica (Liptovská Osada) - Kaplnka sv. Ondreja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liptovská Osada, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená na začiatku druhej polovice 19. storočia. [1] Vysvätená bola 25. augusta 1859 za prítomnosti Jozefa Kučeru, komisára Liptovskej župy, mnohých cirkevných úradníkov a iných významných hostí. Svätú omšu slúžil farár Ondrej Kučma. Kaplnku, rovnako ako aj miestne domčeky a hostinec, dal postaviť Karol Kulich, zástupca stoličného liptovského inžinierstva, rodený Pražan. Je to menší sakrálny objekt s pôdorysom obdĺžnika a štíhlou strešnou vežičkou. Kaplnka má rovný strop, po stranách sú podpery. Svetlo do vnútra privádzajú po bočných stenách dve pseudogotické okná. [2]
 

Oltárny obraz svätého Ondreja namaľoval maliar Belopotocký. Po bokoch oltára na šikmých stenách sú umiestnené sochy, vľavo je Matka Božia s kráľovskou korunou a dieťatkom držiacim zemeguľu, vpravo je socha Krista. V interiéri je desať lavíc v dvoch radoch, pred ktorými je obetný stôl a kazateľnica. [3]
 

Objekt je veľmi ucelene a autenticky zachovaný. Od doby výstavby je takmer bez zásahov. Kaplnka je významným predstaviteľom drevenej hrazdenej sakrálnej architektúry so zachovanou konštrukciou, hmotovo-priestorovým a materiálovým riešením vrátane vyrezávaných prvkov hrazdenej architektúry. Postavili ju preto, aby chorí hostia mohli dosiahnuť nielen telesné, ale i duševné zdravie. [4]
 

Korytnickú drevenú kaplnku dopĺňa kamenný kríž, ktorý postavili neďaleko od nej v roku 1869 vďační kúpeľní hostia vyliečení korytnickou vodou. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na miernom návrší v strede kúpeľov.
Poznámky
[1] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza rok postavenia 1859. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 229.
[2 - 5] STANČÍKOVÁ, Ľubica: V Korytnici drieme zabudnutý drevený skvost. 5. jún 2019 https://myliptov.sme.sk/c/22136794/v-korytnici-drieme-zabudnuty-dreveny-skvost.html#storm_gallery_128871 (11.10.2019)
GPS
48.889351, 19.283832
48°53'21.7"N 19°17'01.8"E



www.pamiatkynaslovensku.sk