Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košická Belá - Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košická Belá, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol je moderná stavba z rokov 1938 – 1941, riešená ako trojlodie s polkruhovým zakončením presbytéria v pokračovaní hlavnej lode. Na priečelí je k ústrednej štítovej fasáde asymetricky pristavaná vysoká veža a z druhej strany polkruhová, kolmo na loď postavená kaplnka s dvojradovým usporiadaním okien. Vežu člení úzky otvor prebiehajúci cez celú výšku a zakončuje zvuková arkáda, na ktorej stojí ihlancová strecha. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 107.
GPS
48.802663, 21.109877
48°48'09.6"N 21°06'35.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk