Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kozí Vrbovok - zvonica
Lokalita
obec Kozí Vrbovok, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná ľudová stavba s plechovou strieškou a malou laternou. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 114.www.pamiatkynaslovensku.sk