Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľova Lehota - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kráľova Lehota, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v rokoch 1886 (1884?) – 1894 na mieste tolerančného dreveného sakrálneho objektu z roku 1784, ktorý zničil požiar. Jednoloďový priestor s polygonálnym ukončením presbytéria a vstavanou oktogonálnou vežou. Interiér má pseudogotické klenby. [1] Hladké fasády sú členené lomenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Na neogotickom oltári je obraz Ježiš v Getsemanskej záhrade od J. Štetku z roku 1891. [2] Drevená stĺpová architektúra je ukončená lomeným štítom.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 120.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 120.
GPS
49.020761, 19.793177
49°01'14.7"N 19°47'35.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk