Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kraľovany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kraľovany, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1913. Ide o sieňový priestor, krytý korýtkovou klenbou. Vstavaná veža tvorí mierne vystupujúci rizalit. [1]
 

Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou. Oltár je spojený s kazateľnicou, v dolnej časti obraz Krista v Getsemanskej záhrade. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 121.
GPS
49.151460, 19.127272
49°09'05.3"N 19°07'38.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk