Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kružná - Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kerešovce, Kerešov
Lokalita
obec Kružná, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová barokovo-klasicistická kaplnka postavená v roku 1880. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria. Interiér je zaklenutý plytkými pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Nad trojhranným štítom priečelia sedí malá drevená strešná vežička, ktorá je zastrešená ihlancom. [1] Vo veži je zvon s nápisom: IN HONOREM S. EMERICI ÖNTETETT 1850 KÖRÖSI KATOLIKUSOK SZÁMÁRA ÖNTÖTTE SCHAUDT ANDRÁS PESTEN 1850. [2]
 

Kaplnka bola rozkošná dovtedy, pokiaľ pred ňu nepostavili odpornú masívnu murovanú predsieň.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 154.
[2] www.retep.sk/okolie/kruzna/kruzna-kap.php (11.8.2020)
Bibliografia
www.kruzna.sk
GPS
48.637987, 20.467641
48°38'16.8"N 20°28'03.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk