Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladomer (Ladomerská Vieska) - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1705 na mieste staršej stavby. Je to malý štvorcový priestor so segmentovým uzáverom a s drevenou strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klenbou, loď jedným poľom krížovej klenby. [1] Fasády sú hladké. Vežička má vysokú štíhlu ihlancovú strechu. Pred vstupom je predstavaná malá predsieň.
 

Hlavný oltár so závesným obrazom sv. Trojice pochádza z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti obce. Stojí na námestí.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 169.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 169.
GPS
48.577704, 18.876913
48°34'39.7"N 18°52'36.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk