Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
levita
potomok príslušníkov kmeňa Levi, náhrobky majú označené krčahomwww.pamiatkynaslovensku.sk