Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubica - zvonica
Lokalita
obec Ľubica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1870. Stĺpový typ zvonice so stenami zavetranými sústavou ondrejských krížov. Prízemná časť je obmurovaná, zvonové poschodie je otvorené. [1] Zakončená je ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v máji a júni 2017. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Nachádza sa tesne na brehu rieky Ľubica.
Poznámky
[1] ODLER, Peter: Drevené zvoničky na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 3, s. 35.
[2] www.theotokos.sk/oprava-zvonice-v-lubici-foto-kat/mid/346185/.html (26.10.2021)
Bibliografia
www.obeclubica.sk
GPS
49.120465, 20.448487
49°07'13.7"N 20°26'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk