Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Bošany (Bošany) - kaštieľ
Lokalita
obec Bošany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
V niekdajšej samostatnej obci Malé Bošany sa na konci 18. storočia nachádzalo niekoľko šľachtických usadlostí. Najvýznamnejšou z nich bol renesančný kaštieľ. Predpokladá sa, že ho koncom 17. storočia dal postaviť Gabriel Bossányi, narodený v roku 1640, zastávajúci hodnosť nitrianskeho župana. Pôvodná podoba kaštieľa nie je známa, ale z historického vyobrazenia je zrejmé, že na konci 19. storočia mal podobu dvojpodlažného objektu s valbovou strechou a pravidelne rozmiestnenými oknami so šambránami, postaveného na pôdoryse obdĺžnika. Na konci 19. storočia kaštieľ spustol. Jeho posledné chátrajúce zvyšky boli okolo roku 1970 odstránené. [1]
 

Okolo kaštieľa sa ešte na začiatku 20. storočia rozprestieral krajinársky park. [2]

Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 18.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 18.
Bibliografia
www.bosany.sk
GPS
48.586565, 18.256546
48°35'11.6"N 18°15'23.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk